A A A

Comunicat

11 Ianuarie 2020 | 511

         În lumina evenimentelor nefaste de subminare, injoncțiune și subjugare a sistemul judecătoresc polonez, în urma cărora, astăzi, la data de 11.01.2020, în Varșovia (Polonia) se organizează un „Marș tăcut al robelor” pentru apărarea statului de drept, Judecătoria Chișinău își exprimă tranșant poziția de solidaritate față de confrații din Republica Polonă.

         În acest context, modificările legislative prin care este desconsiderată independența judiciarului este incompatibilă valorilor democratice propagate în forma spre care tinde cu atâta ardoare civilizația modernă.

            Independența judecătorului și a sistemului judiciar de influența puterilor legislativă și executivă nu este un privilegiu, o prerogativă sau un moft nejustificat, ci un mecanism de balansare a separației puterilor în stat și, prin urmare, o piatră de temelie a principiului domniei legii, a garanției unui proces echitabil și o condiție obligatorie pentru existența statului de drept.

         În acest sens, protejarea principiului independenței puterii judecătorești nu urmărește propriul interes, ci interesul statului de drept și a celor care caută și doresc înfăptuirea justiției. Acest fapt este confirmat categoric prin efortul istoric comun al umanității, materializat în numeroase instrumente juridice internaționale, precum sunt: Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948); Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (1950); Convenția Americană referitoare la Drepturile Omului (1969); Carta Africană a Drepturilor Omului şi ale Popoarelor (1981); Principiile fundamentale ale Națiunilor Unite privind independența puterii judecătorești (1985); Recomandarea nr. R (94)12 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre referitor la independența, eficiența și rolul judecătorilor (1994); Declarația de la Beijing asupra principiilor privind independența judecătorească din regiunea Lawasia (1997); Carta europeană privind statutul judecătorilor (1998); Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni referitor la standardele privind independența puterii judecătorești și inamovibilitatea judecătorilor (2001).

           Vicisitudinea cu care se confruntă actualmente sistemul judecătoresc al Poloniei nu rămâne neobservabilă și, astfel, susținerea de orice natură denotă lipsa de indiferență și reprezintă un semn de bun augur spre apărarea a ceea de ce ne pasă cu adevărat.