A A A

Comunicat

29 Iunie 2020 | 751

 

Cererea de suspendare a hotărârilor Curții Constituționale

înaintată de Vladimir Țurcan – respinsă

 

Vladimir Țurcan a depus o acțiune în contencios administrativ împotriva Curții Constituționale a Republicii Moldova la 16 iunie 2020, prin care a invocat că a fost destituit ilegal din funcția de președinte al Curții Constituționale.

Acesta a solicitat anularea hotărârilor Curții Constituționale nr. AG-4 și nr. AG.5 din 23 aprilie 2020, dar și suspendarea executării acestora.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 29 iunie 2020, a fost respinsă cererea lui Vladimir Țurcan cu privire la suspendarea executării hotărârilor Curții Constituționale nr. AG-4 și nr. AG.5 din 23 aprilie 2020, prin care Vladimir Țurcan a fost destituit, iar Domnica Manole aleasă din/ în funcția de președinte al Curții Constituționale.

Examinând admisibilitatea cererii de suspendare în temeiul art. 214 Cod administrativ, instanța a considerat admisibilă cererea de suspendare, constatând prin prisma normelor dreptului intern, a jurisprudenței Curții Constituționale și a practicii CEDO, că hotărârile contestate a Curii Constituționale sunt acte administrative individuale defavorabile pentru reclamant.

Instanța a examinat cererea de suspendare fără a prejudicia fondul cauzei și a subliniat că respingerea cererii de suspendare, la această etapă, nu este de natură să prejudicieze dreptul reclamantului la un control judecătoresc efectiv.

Punerea în balanță a interesului public și interesul legitim al reclamantului, deși provizoriu, în conformitate cu prevederile articolelor 29-30 din Codul administrativ, a convins instanța de judecată în vederea respingerii cererii de suspendare.

Instanța a motivat soluția de respingere, considerând că interesul public, în speță, la etapa examinării cererii de suspendare, prevalează, menționând că importanța echilibrării interesului public cu interesul legitim al justițiabililor în materia executării actelor administrative este recunoscută cu valoare de principiu.

În același timp instanța a explicat că, în condițiile speței, interesul public constă în păstrarea stabilității funcționale normale a Curții Constituționale și menținerea unui echilibru constant și a unei păci juridice pe dimensiunea interacțiunii instituțiilor publice, politice și a societății în ansamblu.

Textul integral al încheierii judecătorești, inclusiv raționamentele după care s-a ghidat instanța de judecată, este atașat comunicatului.