A A A

COMUNICAT

14 Februarie 2022 | 242

În legătură cu manifestațiile de protest organizate de anumite persoane și grupuri de interese în fața sediului Central al Judecătoriei Chișinău, la data de 21 ianuarie 2022, ora 0900-1000, și respectiv, la data de 11 februarie 2022, ora 1000-1100, Judecătoria Chișinău comunică următoarele.

Exercitarea presiunii asupra magistraților Judecătoriei Chișinău cu scopul de a împiedica judecarea completă şi obiectivă a cauzei sau de a influenţa emiterea hotărârii sau încheierii judiciare în privința unor cauze, cereri sau demersuri care urmează a fi examinate este inadmisibilă într-o societate democratică și atrage răspundere contravenţională sau penală conform legii.

Din prevederile art.13 alin.(1)-(3) din Legea privind organizarea judecătorească nr.544 din 06 iulie 1995 rezultă că mitingurile, demonstraţiile şi alte acţiuni desfăşurate la o distanţă mai mică de 25 metri de localul în care se înfăptuieşte justiţia, dacă se fac cu scopul de a exercita presiune asupra judecătorilor, se califică drept imixtiune în activitatea lor.

Respectiv, îndemnăm justițiabilii și alte persoane care nu au statut de participanți la proces să se abțină de la acțiuni care urmăresc scopul imixtiunii în justiție, să dea dovadă de un comportament civilizat și să respecte drepturile tuturor justițiabililor care au ședințe de judecată în sediul Central al Judecătoriei Chișinău, în vederea neadmiterii perturbării activității instanței de judecată și exercitării presiunilor asupra magistraților.