A A A

COMUNICAT

03 Martie 2022 | 2483

Comunicat

Urmare a instituirii stării de urgență în Republica Moldova, în conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu de război, art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 privind declararea stării de urgenta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.522, art.631), pct.6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001 a fost emisă dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.5 din 02 martie 2022.

În acest context, se atenționează că Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a stabilit măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgență, conform Dispoziției nr.5 din 02 martie 2022, atașată prezentului comunicat.

Măsurile specifice indicate sunt convergente regimului special instituit în Judecătoria Chișinău, respectiv urmează a fi aplicate în concordanță cu actele normative menționate supra - https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_rm_nr.5_din_02.03.2022_stampila.pdf