A A A

Comunicat

13 Iunie 2022 | 674

Efectuarea misiunii de audit extern privind vulnerabilitatea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în procesul de repartizare aleatorie a dosarelor în cadrul Judecătoriei Chișinău.

Pe parcursul săptămânii curente, experții companiei OMEGA Trust, vor desfășura în cadrul Judecătoriei Chișinău misiunea de audit extern privind ”Evaluarea vulnerabilității Programului_Integrat_de_Gestionare_a_Dosarelor versiunea 5.0, pentru asigurarea eficienței și fără manipulări a distribuirii aleatorii a dosarelor”.

Astfel, activitățile de audit în cadrul Judecătoriei Chișinău, vor avea loc în format fizic, urmând a fi verificate activitățile ce țin de distribuirea automată a dosarelor în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor versiunea 5.0, cu efectuarea analizei comparative a dosarelor înregistrate în PIGD cu cele pe suport de hârtie.

Raportului final privind misiunea de audit urmează a fi prezentat pînă la 25 iunie 2022.