A A A

Comunicat

25 Iulie 2023 | 102

COMUNICAT

La 25 iulie 2023, reprezentanții Judecătoriei Chișinău au avut o întrevedere cu membrii Programului „Instanțe Model” și a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

În cadrul discuției, Judecătoria Chișinău a mulțumit reprezentanților programului „Instanțe Model” și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru implicare și pentru promovarea celor mai bune practici și standarde internaționale întru asigurarea unor instanțe accesibile, transparente, prietenoase pentru justițiabili. De asemenea, și-au manifestat dorința și disponibilitatea de a colabora în continuare în vederea implementării obiectivelor programului, menționând că pentru Judecătoria Chișinău suportul programului și implementarea celor mai bune practici și standarde este extrem de important și necesar.

Astfel, au fost abordare chestiunile ce țin de asigurarea tehnică a instanței, comunicare eficientă cu justițiabilii, stabilirea obiectivelor de dezvoltare strategică a Judecătoriei Chișinău, astfel încât să fie asigurată calitatea actului justiției.