A A A

COMUNICAT

18 Octombrie 2023 | 127

COMUNICAT

La 18 octombrie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a admis demersul Președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan și a decis:

- de a sesiza Curtea Constituțională pe marginea verificării constituționalității art. 14 din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale și a art.  25 alin. (1) lit. g1 ) din Legea cu privire la statutul judecătorului, care prevede ca temei de eliberare din funcție stabilirea, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese în coraport cu art. 72, art. 116 din Constituția RM.

- de a sesiza Ministerul Justiției cu privire la necesitatea înlăturării discrepanțelor constatate în Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 în partea ce ține procedura de declarare și soluționare a conflictului real de interese în cadrul examinării cauzelor astfel încât, la examinarea cauzei, conflictul real de interese să fie soluționată exclusiv prin procedura de abținere/recuzare a judecătorului, fără a aplica prevederile art. 14 alin (5) și (7) din Legea nr. 133.