A A A

COMUNICAT

16 Noiembrie 2023 | 425

Drept urmare evenimentelor care au avut loc la data de 14 noiembrie 2023 și în contextul unui comportament nedemn și expresii publice denigratoare din partea cet. Olar Maria în adresa magistratului din cadrul Judecătoriei Chişinău, difuzate pe rețelele de socializare, primordial, atragem atenția că, reieșind din prevederile art.21 din Constituția Republicii Moldova, orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.

Astfel, menționăm că prezumția nevinovăției este un principiu juridic esențial pentru protejarea drepturilor individului în fața acuzațiilor penale și asigură ca procesul legal să se desfășoare în mod corect și echitabil, protejând, totodată, acuzatul de prejudecăți și judecăți pripite din partea opiniei publice.

În acest sens considerăm că, Consiliul Superior al Magistraturii, puterea legislativă și puterea executivă urmează să inițieze elaborarea unui mecanism care ar garanta judecătorului realizarea efectivă a drepturilor procesuale, a demnității personale și profesionale, respectarea demnității umane, precum și ar asigura atragerea la răspundere a persoanelor care ar încălca garanțiile adnotate.

De asemenea, condamnăm orice exprimare publică defăimătoare, ce cheamă la ură și discriminare împotriva judecătorilor, or întro societate democratică drepturile și garanțiile urmează a fi respectate de fiecare persoană.

Astfel, reiterăm importanța respectării prezumției nevinovăției în toate aspectele sistemului juridic, care contribuie la asigurarea unui tratament corect și echitabil pentru toți cei implicați într-un proces penal.