A A A

Comunicat

19 Martie 2020 | 2135

Comunicat

 

Urmare a instituirii stării de urgență în Republica Moldova (art. 1 din Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență) pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020 și luând în considerare Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 18.03.2020, se prelungește acțiunea Dispoziției președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, nr. 12 din 13.03.2020 cu privire la măsurile îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției respiratorii cauzate de virusul COVID-19, până la finisarea stării de urgență.

Sistarea/ reînnoirea termenelor privind regimul special aplicat în Judecătoria Chișinău se va efectua în funcție de evoluția situației epidemiologice în stat și de actele de dispoziție ale autorităților de resort.

În acest context, se atenționează că Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a stabilit măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgență, conform Dispoziției nr. 1 din 18.03.2020, atașată prezentului comunicat.

Măsurile specifice indicate sunt convergente regimului special instituit în Judecătoria Chișinău, respectiv urmează a fi aplicate în unison.