A A A

COMUNICAT privind rectificarea bugetului de stat

10 Octombrie 2023 | 122

Prin prezentul, vă comunicăm că la data de 05 octombrie 2023 Parlamentul Republicii Moldova a rectificat bugetul de stat pe anul curent. Modificările la Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar au fost efectuate pentru a include măsurile prevăzute în pachetul „Spor pentru Moldova”, anunțat de Guvern, care prevăd majorări pentru circa 170000 de cetățeni. Conform notei informative, economiile identificate au fost redirecționate către programe economice și sociale de impact, precum și pentru realizarea unor măsuri noi, destinate unor angajați din sectorul public.

Astfel, Parlamentul a modificat în prima lectură legea bugetului de stat, majorând, începând cu data de 01 octombrie 2023, valoarea de referință pentru angajații sistemului, după cum urmează:

2500 de lei pentru personalul din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Curții Supreme de Justiție, a Curților de Apel, a Judecătoriilor;

2850 de lei pentru judecători și inspectorii-judecători;

3000 de lei pentru judecătorii din cadrul Curții Supreme de Justiție şi al Consiliului Superior al Magistraturii;

3600 lei pentru membrii judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care au promovat evaluarea prevăzută de Legea nr.26/2022, precum și pentru ceilalți judecători candidați care au promovat această evaluare, dar nu au fost aleși în funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, și judecătorii din Curtea Supremă de Justiție, care au promovat evaluarea externă conform Legii nr. 65/2023 și care au fost numiți în funcție, precum și pentru ceilalți candidați, conform Legii nr.64/2023 din rândul judecătorilor și procurorilor aflați în funcție, care au promovat evaluarea externă, dar nu au fost numiți în calitate de judecători ai Curții Supreme de Justiție.