A A A

Comunicat referitor la întrunirea cu conducerea Uniunii Avocaților

19 Martie 2021 | 786

Astăzi, 19 martie 2021, în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Central, a avut loc ședința comună a conducerii Judecătoriei Chișinău cu Președintele Uniunii Avocaților, Emanoil Ploșnița, Decanul Baroului Chișinău, Dorin Popescu, și membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Anatolie Galben.

În cadrul reuniunii s-au pus în discuție mai multe aspecte vulnerabile ce apar sau, în perspectivă, pot apărea în conlucrarea interinstituțională, deficiențele apărute în activitatea de acordare a asistenței juridice calificate de către avocați, inclusiv în perioada pandemică din Republica Moldova.

A fost abordată tema de comunicare dintre avocați și instanțele de judecată, depunerea actelor, participarea la examinarea dosarelor. Au fost împărtășite bunele practici, recomandate în timp, precum și s-a încercat de a exclude unele disensiuni conceptuale, ceea ce ar determina o unificare a practicii judiciare naționale.

În acest context, au fost propuse soluții în vederea înlăturării unor carențe a conlucrării eficiente pentru îmbunătățirea efectuării a actului de justiție, aprecierea uniformă de către corpul judecătoresc și avocați a actelor de dispoziție emise de către conducerea Judecătoriei Chișinău pe perioada pandemică și abordarea unitară a acestora.

Sperăm că întrunirile de acest gen vor spori eficacitatea colaborării dintre diverși actori implicați în actul de justiție și, în consecință, vor condiționa fortificarea calitativă a actului judecătoresc final.