A A A

Comunicat referitor la achizițiile publice

10 Iunie 2024 | 86

În conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, Hotărârea Guvernului nr.10 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, în scopul organizării bunei funcționări a instanței judecătorești, folosirii eficiente și raționale a mijloacelor bugetare și extrabugetare alocate, asigurării economiei și eficacității achizițiilor, în perioada noiembrie 2023 – iunie 2024, membrii Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice din cadrul Judecătoriei Chișinău au desfășurat mai multe procese de achiziționare a bunurilor, după cum urmează:

La data de 17 noiembrie 2023, potrivit contractului de achiziție publică de valoare mică au fost procurate 15 buc. de reportofoane, în sumă totală de 25875,00 lei.

La data de 21 noiembrie 2023 în vederea organizării și păstrării arhivei Judecătoriei Chișinău, au fost procurate rafturi pentru păstrarea dosarelor (79 buc.), în sumă totală de 149958,35 lei.

La data de 22 noiembrie 2023 au fost procurate scaune de birou (45 buc.), în sumă totală de 69750,00 lei.

La data de 20 decembrie 2023 au fost achiziționate aparate de aer condiționat (10 buc.), în sumă totală de 142140,00 lei, și safeuri (14 buc.), în sumă totală de 142800,00 lei.

La data de 21 decembrie 2023 a fost achiziționat echipament informatic – imprimante multifuncționale/scaner/copiator (20 buc.), copiator (2 buc.), scaner (4 buc.), în sumă totală de 339768,00 lei; computer de birou (20 seturi) în sumă totală de 278880,00 lei.

Subsecvent se reține că, potrivit Planului de achiziție al Judecătoriei Chișinău pentru anul 2024, cu ulterioarele modificări, pentru necesitățile instituției a fost demarată inițierea și desfășurarea procedurii de achiziționare a tehnicii de calcul, și anume 101 seturi de computere de birou, în sumă totală de 1485912,00 lei; servicii de deservire și reparație a aparatelor de aer condiționat, în sumă totală de 279000,00 lei; achiziționarea serviciilor de alimentare a cartușelor și reparația imprimantelor, în sumă totală de 480800,00 lei; achiziționarea accesoriilor de birou – hârtie A4 în sumă totală de 748800,00 lei, rechizite de birou în sumă de 117597,60 lei, plicuri în sumă de 228000,00 lei.

Astfel, comunicăm că repartizarea alocațiilor a fost efectuată reieșind din cadrul de resurse precizate, conform necesităților legate de asigurarea activităţii instanței.