A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

28 Iulie 2017 | 6

Anunţ

Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

Anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii publice vacante:

Nr.

Titlul funcţiei

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unităţi

Perioada de angajare

 1. 1.                   

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

4

permanent

5

temporar

 1. 2.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

6

permanent

2

temporar

 1. 3.                   

Specialist superior

Secției generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială și de contencios administrativ

sediul Ciocana

1

permanent

 1. 4.                   

Șef secție

Secție generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală și contravențională

sediul Ciocana

1

temporar

 1. 5.                   

Specialist principal

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

temporar

 1. 6.                   

Specialist superior

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

permanent

 1. 7.                   

Specialist

Serviciului monitoriz. și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

permanent

 1. 8.                   

Specialist

Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

 1. 9.                   

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și document. procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

 1. 10.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Rîşcani

5

temporar

1

Permanent

 1. 11.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Rîşcani

5

temporar

3

Permanent

 1. 12.               

Specialist principal

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Rîşcani

1

temporar

 1. 13.               

Specialist

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 1. 14.               

Șef serviciu

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenț.

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 1. 15.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Buiucani

4

temporar

1

Permanent

 1. 16.               

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

Permanent

 1. 17.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale

sediul Buiucani

1

temporar

 1. 18.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale

sediul Buiucani

1

Permanent

 1. 19.               

Specialist

Serviciului monitoriz. și relații cu publicul

sediul Buiucani

1

Permanent

 1. 20.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

5

temporar

 1. 21.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

1

Permanent

Sediul Centru

3

temporar

 1. 22.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Centru

1

Permanent

 1. 23.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Botanica

1

Temporar

 1. 24.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Botanica

1

temporar

 1. 25.               

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 26.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 27.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

2

Permanent

 1. 28.               

Sp. superior

Direcţia financiar-economică

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 29.               

Sp. principal

Direcţia financiar-economică

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 30.               

Sp. superior

Direcţia Resurse Umane

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 31.               

Şef secţie

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 32.               

Şef secţie

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Temporar

 1. 33.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 34.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

2

Permanent

 1. 35.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 36.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 37.               

Specialist

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Temporar

 1. 38.               

Specialist principal

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul al sediului Central

sediul Botanica

1

Permanent

 1. 39.               

specialist

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul al sediului Central

sediul Botanica

1

Temporar

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcţiei şi a cerinţelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunţul detaliat cu privire la funcţia publică solicitată, la : http://careers.gov.md/

 Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

- formularul de participare ; (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licenţă (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazier juridic;

-certificat medical (Forma nr. 086).

 

Data limită de depunere a dosarelor este 14 august 2017, 17:00  inclusiv.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, prin poştă sau prin poşta electronică(jb@justice.md)

Concursul include proba scrisă şi interviul.

 Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare:

Colesnic Oxana, Colun Olga

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 00 84

 E-mail:jb@justice.md
Adresa poştală: Judecătoria Chișinău , sediul central, str. Zelinschi , 13, bir. 19