A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

26 Iulie 2023 | 811

 

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică Judecătoria Chișinău anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

12

permanent

16

temporar

2

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

28

permanent

18

temporar

3

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

4

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

5

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

6

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

7

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

8

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

2

permanent

9

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Ciocana

1

permanent

10

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

11

Specialist

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

12

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

13

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

14

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

2

permanent

15

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

4

permanent

16

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

permanent

1

temporar

17

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

permanent

2

temporar

18

Specialist

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

1

permanent

19

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

3

permanent

1

temporar

20

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

4

permanent

21

Specialist principal

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

22

Specialist superior

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

23

Specialist

Serviciul evidență a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

24

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Râșcani

1

permanent

25

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

 

sediul Central

2

permanent

26

Specialist

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

 

sediul Central

1

permanent

27

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

28

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

29

Specialist superior

Direcția resurse umane

sediul Central

1

permanent

30

Specialist superior

Direcția financiar-economică

sediul Central

1

permanent

31

Specialist principal

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

permanent

32

Specialist

superior

 

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

 

permanent

33

Specialist

 

 

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

 

permanent

34

Specialist principal

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

permanent

35

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

36

Specialist

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

37

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

38

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

39

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

40

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

41

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) și copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- certificat de cazier judiciar;

- certificat medical (Forma nr. 086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită de depunere a dosarelor până la data de 25 august 2023, ora 16:00.

Se prelungește data limită de depunere a dosarelor pentru funcția de specialist principal în cadrul Serviciului interpreți/traducători până la data de 25 august 2023, ora 16:00.

 

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md).

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile privind oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 24 24

E-mail: jchisinau@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4