A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

27 Iunie 2024 | 361

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

 

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

 1.  

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

10

permanent

7

temporar

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

10

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Buiucani

1

temporar

1

permanent

 1.  

Specialist

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția documentare procesuală a cauzelor penale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Buiucani

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția documentare procesuală a cauzelor penale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor contravenționale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor contravenționale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Buiucani

2

permanent


 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Centru

4

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Centru

4

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Centru

3

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Centru

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor

sediul Centru

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

2

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în cadrul Direcției generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

Judecătoria Chișinău

1

temporar

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în cadrul Direcției generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

Judecătoria Chișinău

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția monitorizare și relații cu publicul în cadrul Direcției generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

Judecătoria Chișinău

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția monitorizare și relații cu publicul în cadrul Direcției generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

Judecătoria Chișinău

3

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția evidență contabilă și politici salariale în cadrul Direcției financiar-economice

Judecătoria Chișinău

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția planificare bugetară și achiziții în cadrul Direcției financiar-economice

Judecătoria Chișinău

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția planificare bugetară și achiziții în cadrul Direcției financiar-economice

Judecătoria Chișinău

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția planificare, asigurare și evidența personalului în cadrul Direcției resurse umane

Judecătoria Chișinău

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția instruire, evaluare și motivare personal în cadrul Direcției resurse umane

Judecătoria Chișinău

1

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția instruire, evaluare și motivare personal în cadrul Direcției resurse umane

Judecătoria Chișinău

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția expertiză juridică în cadrul Direcției juridice și contencios

Judecătoria Chișinău

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția expertiză juridică în cadrul Direcției juridice și contencios

Judecătoria Chișinău

1

temporar

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția contencios în cadrul Direcției juridice și contencios

Judecătoria Chișinău

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția contencios în cadrul Direcției juridice și contencios

Judecătoria Chișinău

2

permanent

 1.  

Specialist

Secția contencios în cadrul Direcției juridice și contencios

Judecătoria Chișinău

1

permanent

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată: http://cariere.gov.md/

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare completat și semnat olograf conform Anexei la Regulamentul cu privire la ocuparea     funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii cu supliment) și copia certificatului (certificatelor) de absolvire a  cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (opțional);
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- cazier judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale). În acest caz candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

- certificat medical (Formular nr.086e eliberat la un termen de cel mult 30 zile calendaristice, ce poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere);

- consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- declarația pe propria răspundere privind unele restricții la angajare.

 

NOTĂ:

 •       Daca cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copiile de pe documentele prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității lor.
 • În cazul, în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs, de asemenea, documentele expediate prin adresa de e-mail urmează a fi completate deplin, formularul de participare și declarațiile pe propria răspundere (după caz) să fie semnate de persoana participantă la concurs, să fie scanate și salvate în format pdf.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs:  până la data de 17 iulie 2024, ora 16:00.

Se prelungește data limită de depunere a dosarelor de concurs până la data de 17 iulie 2024, ora 16:00 pentru funcțiile publice vacante:

 • specialist în cadrul Secției documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor (sediul Centru);
 • specialist principal în cadrul Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor contravenționale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor (sediul Buiucani);
 • specialist superior în cadrul Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor contravenționale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor (sediul Buiucani);
 • specialist superior în cadrul Secției evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor (sediul Centru).

 

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de concurs, în termenul indicat, personal bir. 4, etajul 5, str. Zelinski, 13, Judecătoria Chișinău, sediul Central sau prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md).

Concursul include proba scrisă și interviul.

Date de contact:
Telefon: 022 52 24 24

E-mail: jchisinau@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, bir. 4, etajul 5.

Persoana de contact: Masalov Silvia, specialistă principală în cadrul Direcției resurse umane, desemnată în funcție de secretară a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante.