A A A

Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

24 Mai 2017 | 2

Anunţ

Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

Anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii publice vacante:

Nr.

Titlul funcţiei

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unităţi

Perioada de angajare

1.                   

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

2

permanent

5

temporar

2.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

5

permanent

1

temporar

3.                   

Specialist superior

Secției generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială și de contencios administrativ

sediul Ciocana

1

permanent

4.                   

Șef secție

Secție generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală și contravențională

sediul Ciocana

1

temporar

5.                   

Specialist principal

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

temporar

6.                   

Specialist superior

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

permanent

7.                   

Specialist

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

permanent

8.                   

Specialist superior

Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

permanent

9.                   

Specialist

Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

10.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

11.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Rîşcani

7

temporar

1

permanent

12.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Rîşcani

5

temporar

5

Permanent

13.               

Specialist principal

Serviciu monitorizare și relații cu publicul

 

Sediul Rîşcani

1

temporar

14.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Buiucani

4

temporar

2

Permanent

15.               

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

Permanent

16.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

temporar

17.               

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

Permanent

18.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale

sediul Buiucani

1

temporar

19.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale

sediul Buiucani

1

Permanent

20.               

Specialist

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

 

sediul Buiucani

1

Permanent

21.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

4

temporar

22.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

5

Permanent

Sediul Centru

5

temporar

23.               

Specialist

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Centru

1

permanent

24.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Centru

1

Permanent

25.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Botanica

2

Temporar

26.               

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

1

Permanent

27.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

1

Permanent

28.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

2

Permanent

29.               

Specialist superior

Direcţia resurse umane

sediul Botanica

1

Permanent

30.               

Specialist principal

Direcţia financiar-economică

sediul Botanica

1

Permanent

31.               

Specialist superior

Direcţia financiar-economică

sediul Botanica

1

Permanent

32.               

Şef secţie

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

33.               

Şef secţie

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Temporar

34.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

35.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

2

Permanent

36.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

37.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

38.               

Specialist

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Temporar

39.               

Specialist principal

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul al sediului Central

sediul Botanica

1

Permanent

40.               

specialist

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul al sediului Central

sediul Botanica

1

Temporar

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcţiei şi a cerinţelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunţul detaliat cu privire la funcţia publică solicitată, la : http://careers.gov.md/

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

- formularul de participare ; (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licenţă (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazier juridic;

-certificat medical (Forma nr. 086).

 

Data limită de depunere a dosarelor este 06 iunie 2017, 17:00  inclusiv.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, prin poştă sau prin poşta electronică(jb@justice.md)

Concursul include proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare:

Colesnic Oxana, Colun Olga

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 00 84

 

E-mail:jb@justice.md
Adresa poştală: Judecătoria
Chișinău , sediul central, str. Zelinschi , 13, bir. 19