A A A

Desfășurarea atelierului de lucru cu genericul „Integritatea: precondiție pentru prevenirea riscurilor de corupție”

27 Iulie 2023 | 427

La data de 21 iulie 2023, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești de comun cu Autoritatea Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului Poporului și JARA MCI, cu suportul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model”, în scopul promovării culturii integrității instituționale și profesionale, pentru judecătorii și angajații din cadrul Judecătoriei Chișinău, au desfășurat atelierul de lucru cu genericul „Integritatea: precondiție pentru prevenirea riscurilor de corupție”.

Astfel, angajații instanței de judecată s-au familiarizat cu influența necorespunzătoare – procedura de comunicare, evidență și tratare, regimul juridic al cadourilor, avertizorii de integritate – modalitățile de dezvăluire a practicilor ilegale și protecția avertizorilor de integritate, evaluarea integrității instituționale – etapele evaluării, autorizarea și realizarea testării integrității profesionale, cazierul de integritate profesională – modul de înregistrare, evidență și solicitare, mecanismul de protecție al avertizorilor de integritate, etica și deontologia profesională a judecătorilor și angajaților instanței de judecată, procedura de vetting și modificarea cadrului legal privind cariera judecătorilor, angajarea agenților publici în baza de integritate profesională, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, regimul juridic al conflictelor de interese, regimul juridic al incompatibilităților, restricțiilor de ierarhie și al limitărilor de publicitate, regimul de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă, în vederea asigurării unui serviciu public onest și integru.

Atelierul de lucru a avut ca obiectiv general sensibilizarea angajaților din cadrul instanței de judecată, în raport cu rigorile integrității și mecanismele de denunțare a manifestărilor de corupție.

Sub aspectul celor relatate, Judecătoria Chișinău exprimă recunoștință și apreciere Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Autorității Naționale de Integritate, Centrului Național Anticorupție, Oficiului Avocatului Poporului și Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” pentru suportul acordat în promovarea politicilor anticorupție și integritate.