A A A

Instruire cu genericul „Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern managerial existent, funcționalitatea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul judecătoriilor și curților de apel”

16 Octombrie 2023 | 122

La data de 13 octombrie 2023 Judecătoria Chișinău (sediul Central) a găzduit evenimentul de instruire cu genericul „Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern managerial existent, funcționalitatea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul judecătoriilor și curților de apel”, organizat de către Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, de comun cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, la care au participat angajații din judecătoriile Chișinău, Căușeni, Criuleni, Anenii Noi, Hîncești, Orhei și Strășeni.

Instruirea a fost organizată cu misiunea de a spori gradul de percepție a funcționarilor instanțelor judecătorești asupra principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, precum și de a identifica un mecanism de evaluare a impactului asupra protecției datelor cu caracter personal în judecătorii.

Astfel, au fost discutate noțiunilor generale aferente domeniului protecției datelor cu caracter personal, drepturile subiecților de date cu caracter personal, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, examinarea solicitărilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal, verificarea conformității prelucrării datelor cu caracter personal.

La eveniment, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări referitor la aplicarea în practică a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal, subiectele referitor la posibilitatea sustragerii informațiilor ce conțin date cu caracter personal, măsurile de securitate asupra dosarului pe suport de hârtie, nerespectarea principiilor de integritate și securitate a datelor cu caracter personal, precum și aspecte ce țin de depersonalizarea hotărârilor judecătorești și necesitatea determinării măsurilor organizatorice de protecție a informațiilor ce conțin date cu caracter personal.