A A A

Instruirea angajaților Judecătoriei Chișinău în domeniul protecției datelor cu caracter personal

21 Martie 2024 | 215

La data de 21 martie 2024 în incinta sediului Central al Judecătoriei Chișinău a avut loc instruirea angajaților de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Instruirea a fost organizată cu misiunea de a spori gradul de percepție a angajaților Judecătoriei Chișinău asupra principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, precum și asupra asigurării aplicării corecte a prevederilor legale din domeniu, în activitatea pe care o desfășoară.

Astfel, au fost discutate noțiunilor generale aferente domeniului protecției datelor cu caracter personal, subiecții și drepturile subiecților de date cu caracter personal, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, examinarea solicitărilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal, verificarea conformității prelucrării datelor cu caracter personal, aspecte legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video, etc.

La eveniment, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări referitor la aplicarea în practică a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal, subiectele referitor la posibilitatea sustragerii informațiilor ce conțin date cu caracter personal, măsurile de securitate asupra dosarului pe suport de hârtie, nerespectarea principiilor de integritate și securitate a datelor cu caracter personal, precum și aspecte ce țin de depersonalizarea hotărârilor judecătorești și necesitatea determinării măsurilor organizatorice de protecție a informațiilor ce conțin date cu caracter personal.