A A A

La mulți ani Moldova!

27 August 2023 | 63

Cu prilejul sărbătorilor naționale „Ziua Independenței” și „Limba Noastră”, consemnate la data de 27 și 31 august, Judecătoria Chișinău adresează tuturor cetățenilor Republicii Moldova sincere felicitări cu urări de bine, prosperitate, pace și bunăstare!

Aceste sărbători fortifică sentimentele de patriotism, identitate și unitate națională, precum și aspirațiile pentru un viitor luminos al țării noastre, armonios și prosper, readuce în conștiința noastră sentimentul de recunoștință tuturor cetățenilor care și-au pus umărul și au contribuit la formarea Republicii Moldova ca stat independent, suveran și liber.

Independența și limba unui popor reprezintă valori fundamentale ce determină existența, dezvoltarea și consolidarea unui stat de drept, garantarea drepturilor și libertăților omului, crearea și conservarea patrimoniului istoric și cultural.

Este important să credem, să respectăm și să susținem, să ne implicăm și să ne mândrim că suntem parte din ceea ce numim Republica Moldova.

 

Cu drag, colectivul Judecătoriei Chișinău!