A A A

Lista candidaților admiși la proba scisă, concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de asistent judiciar, șef adjunct direcție, șef secție, șef serviciu, specialist principal, specialist superior, specialist

12 August 2019 | 365

Judecătoria Chişinău

Comisia de concurs

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă,

 concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

asistent judiciar, șef adjunct direcție, șef secție, şef serviciu,

specialist principal, specialist superior, specialist

 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

 1.  

Bulat Evghenia

 1.  

Seinic Rodica

 1.  

Darii Inga

 1.  

Gavrilița Liuba

 1.  

Sîma Igor

 1.  

Smolevschi Cristina

 1.  

Sapunji Irina

 1.  

Filimon Liliana

 1.  

Soroceanu Egor

 1.  

Jantovan Daniel

 1.  

Russu Natalia

 1.  

Mocrii Elvira

 1.  

Ceban Cristina

 1.  

Panuș Ruxanda

 1.  

Crăciun Dorin

 1.  

Damaschin Nadejda

 1.  

Auzeac Veronica

 1.  

Ciobanu Valeriu

 

Proba scrisă va avea loc pe data de 15.08.2019, ora 14:00, et.3, sala de şedinţe nr.5, str. N. Zelinski, 13, mun.Chişinău.