A A A

Lista candidaților admiși la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

29 Octombrie 2021 | 429

Judecătoria Chișinău

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcției publice vacante: 

șef serviciu, specialist principal

Proba scrisă și interviul va avea loc la data de 02.11.2021, ora 14:00,  str. N. Zelinski, 13, mun. Chișinău.

Nr. d/o

Numele, prenumele

1

Nița Evelina

2

Vozian Tatiana

3

Cîrlan Ecaterina