A A A

Lista candidaților admiși la proba scrisă concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

09 Decembrie 2019 | 214

Judecătoria Chișinău

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la proba scrisă,

 concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:

asistent judiciar, grefier, șef secție,

specialist principal, specialist superior, specialist

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

  1.  

Rața Radu

 

  1.  

Vacari Mariana

 

  1.  

Rotari Rodica

 

  1.  

Vieru Liliana

 

  1.  

Brînzeanu Rodica

 

  1.  

Guțu Iulia

 

  1.  

Raevschii Cristina

 

  1.  

Betca Ecaterina

 

  1.  

Efros Dumitru

 

  1.  

Crîșmar Patricia

 

 

 

Proba scrisă și interviul va avea loc pe data de 11.12.2019,     ora 10:00, et.3, sala de ședințe nr.5, str. N. Zelinski, 13,            mun. Chișinău.