A A A

Lista candidaților admiși la proba scrisă concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

04 Februarie 2020 | 450

Judecătoria Chișinău

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la proba scrisă,

 concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:

asistent judiciar, grefier, șef direcție, șef secție,

specialist principal, specialist superior, specialist

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

1

Bordian Nina

 

2

Ursache Dorin

 

3

Railean Mihail

 

4

Calineac Valeria

 

5

Filimon Oleg

 

6

Filimon Oleg

 

7

Rusu Daniel

 

8

Cornei Carolina

 

9

Padureanu Rada

 

10

Tintiuc Ion

 

11

Leucă Nicolae

 

12

Mereuța Mariana

 

13

Gherasim Mihaela

 

14

Foiu Cristina

 

15

Tocilă Sandra

 

16

Coadă Vlad

 

17

Ganea Alexandra

 

18

Popușoi Vera

 

19

Donos Doina

 

20

Cernega Corina

 

21

Bunescu Marcelina

 

22

Munjiu Lia

 

23

Ciubotaru Ana

 

24

Marin Tatiana

 

25

Jora Ina

 

26

Rusu Dumitrița

 

27

Cîrlan Ecaterina

 

28

Purice Dan

 

29

Vioară Andriana

 

30

Blaga Vladislav

 

31

Cotoman Radu

 

32

Miron Alexandrina

33

Madonici Iulian

 

34

Timoftica Ludmila

 

35

Șeptelici Vasile

 

36

Patrașcu Natalia

 

37

 

Artiomov Ișhan

 

 

Proba scrisă va avea loc pe data de 07.02.2020, ora 10:00, et.3, sala de ședințe nr.5, str. N. Zelinski, 13, mun. Chișinău.