A A A

Lista candidaților admiși la proba scrisă concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

23 Iulie 2020 | 277

Judecătoria Chișinău

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:

asistent judiciar, grefier, specialist

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

 1.  

Ermurachi Daniela

 

 1.  

Guțu Ana

 

 1.  

Cerempei Cristina

 

 1.  

Barbacaru Dan

 

 1.  

Cojocaru Gabriela

 

 1.  

Izman Carina

 

 1.  

Nichifor Laura

 

 1.  

Voinițchi Cătălina

 

 1.  

Bidiuc Diana

 

 1.  

Coropat Cătălina

 

 1.  

Dichii Carmen

 

 1.  

Baltaga Dumitrița

 

 1.  

Iacovleva Irina

 

 1.  

Balan Nicolae

 

 1.  

Martînov Cristina

 

 1.  

Cemortan Andrei

 

 1.  

Jioară Daniel

 

 1.  

Braescu Ludmila

 

 1.  

Bolbocean Danu

 

 1.  

Gobjilă Victoria

 

 1.  

Cula Anastasia

 

 1.  

Para Beatrice

 

 1.  

Goncear Boris

 

 1.  

Moldovan Cătălina

 

 1.  

Munteanu Veronica

 

 1.  

Stati Dan

 

 1.  

Graur Ion

 

 

 

Proba scrisă va avea loc pe data de 24.07.2020, ora 10:00,  str. N. Zelinski, 13, mun. Chișinău.