A A A

Lista candidaților admiși la proba scrisă concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

02 Iulie 2021 | 495

Judecătoria Chișinău

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:

grefier, șef serviciu, specialist principal, specialist superior, specialist

Proba scrisă și interviul va avea loc la data de 07.07.2021,  ora 14:00,  str. N. Zelinski 13, mun. Chișinău.

Nr. d/o

Numele, prenumele

1

Burcă Lidia

2

Revenco Olesea

3

Sceaslivîi Serghei

4

Bujor Neonila

5

Grosu Victoria

6

Burlacu Viorel

7

Cornovan Alexandru

8

Pocitari Daniela

9

Gurduza Maria

10

Scutari Maria

11

Covalciuc Cristina

12

Blanovschi Mihaela

13

Cernei Valeria

14

Gonța Mihail

15

Romanică Laurenția