A A A

Lista persoanelor admise la interviu concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

12 Decembrie 2019 | 163

Judecătoria Chișinău

Comisia de concurs

 

Lista persoanelor admise la interviu

 (concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:

asistent judiciar, grefier, specialist principal, specialist)

 

 

N/o

Numele, prenumele

 

  1.  

Vacari Mariana

 

  1.  

Rotari Rodica

 

  1.  

Vieru Liliana

 

  1.  

Brînzeanu Rodica

 

  1.  

Guțu Iulia

 

  1.  

Raevschii Cristina

 

  1.  

Efros Dumitru

 

  1.  

Crîșmar Patricia

 

 

 

Interviul va avea loc pe data de 13.12.2019, ora 14:00, et.3, sala de şedinţe nr.5, str. N. Zelinski 13, mun. Chişinău.