A A A

Mesaj de felicitare!

21 Septembrie 2023 | 159

Cu prilejul Zilei profesionale a executorilor judecătorești, consemnate la data de 21 septembrie, Judecătoria Chișinău adresează tuturor executorilor judecătorești sincere felicitări cu urări de bine, prosperitate, pace și bunăstare!

Mai mult ca atât, Judecătoria Chișinău își exprimă recunoştinţa pentru întreaga contribuţie pe care o aduceţi la buna organizare şi desfăşurare a activităţii judecătorești, pentru că executorii judecătorești au un rol important la înfăptuirea justiției şi la aplicarea corectă a hotărârilor judecătoreşti, participând în mod direct la formarea percepției justițiabililor.

Vă dorim să aveți parte de noi realizări în activitate, fermitate în îndeplinirea celor mai dificile sarcini, sănătate, fericire și împliniri!

Cu cea mai înaltă considerație, colectivul Judecătoriei Chișinău!