A A A

Mesaj de felicitare cu ocazia zilei funcționarului public

23 Iunie 2020 | 231

Cu prilejul zilei profesionale a funcționarului public, Vă aducem sincere și cordiale felicitări tuturor celor care muncesc spre realizarea prerogativelor puterii publice, pentru ca Justiția și Democrația în statul Republica Moldova să fie noțiuni scrise pretutindeni cu majuscule, iar importanța acestora să nu poată fi diminuată de timp, mijloace și circumstanțe.  

O deosebită recunoștință pentru prestația zilnică, realizată cu un devotament și sacrificiu inedit, o merită fiecare funcționar public din cadrul Judecătoriei Chișinău, aflat în epicentrul soluționării problemelor altora, acelor care întotdeauna implică un interes social anumit, și care, spre regret, tind să substituie tot mai pregnant timpul propriu disponibil.     

Doar funcționarul public, acționând în detrimentul instinctului său firesc și neglijând absolut seva finită a clepsidrei timpului, este apt să-și reorienteze colimatorul spre interesul omului, societății și statului, în pofida interesului de orice altă natură.  

Mult stimații colegi, ziua funcționarului public marchează încă un „inel” al parcursului profesional, asezonat cu abilități, integritate și competență de care dau dovadă atât de perseverent Domniile voastre în profesia care ne-a reunit.

Anume pentru tot ceea ce absoarbe în sine onorabila calitate de funcționar public, Vă mulțumim cu deplina afecțiune și profunda condescendență.  

 

Cu deosebit respect,

Președintele Judecătoriei Chișinău,

Radu Țurcanu