A A A

Prezentarea Raportului cu privire la activitatea Judecătoriei Chișinău pe parcursul anului 2023

28 Februarie 2024 | 240

La data de 28 februarie 2024 în incinta sediului Central al Judecătoriei Chișinău a avut loc prezentarea Raportului cu privire la activitatea Judecătoriei Chișinău pe parcursul anului 2023.

Ședința a fost condusă de către președintele interimar al instanței Mitrofan Livia, cu participarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii – Guzun Ion, Postica Alexandru, Ciaglic Tatiana, Frunze Maria și Popescu Lucia, Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție – Miron Aliona, Președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău – Mîra Ghenadie, vicepreședinții interimari ai Judecătoriei Chișinău, judecătorii și colaboratorii instanței.

Raportul cu privire la activitatea Judecătoriei Chișinău pe parcursul anului 2023 prevede structura organizațională a Judecătoriei Chișinău, transparența și accesul liber la justiție, activitatea instanței în domeniul înfăptuirii justiției, activitatea Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice în partea ce ține de examinarea petițiilor și cererilor privind accesul la informație, gestionarea resurselor umane și managementul financiar.

La fel, la elaborarea raportului de activitate al Judecătoriei Chișinău pentru perioada  anului 2023 au fost analizate instrumente recomandate de către Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției ce țin de indicatorii de performanță referitor la Rata de soluționare a dosarelor în perioada raportată; Rata de variație a stocului de cauze pendinte (CR); Durata lichidării stocului de cauze pendinte; Durata (vârsta) dosarelor pe rol; Examinarea în termen a dosarelor; Rata apelurilor; Rata deciziilor anulate; Rata deciziilor modificate; Sarcina per judecător.

Subsecvent, învederăm că pentru anii 2024-2026 Judecătoria Chișinău a elaborat Planul de dezvoltare strategică, în care sunt trasate direcțiile principale de activitate, obiectivele și prioritățile, care, în opinia noastră, sunt absolut necesare într-un stat democratic, astfel, încât, orice instanță judecătorească din Republica Moldova, urmând să tindă spre îmbunătățirea performanței instanței judecătorești în vederea asigurării serviciilor judiciare de calitate și consolidării conexiunii între instanțele judecătorești și justițiabilii, ceea ce constituie un postulat central al statului de drept.

Astfel, considerăm că atingerea obiectivelor propuse va spori în mod incontestabil nivelul de încredere a cetățenilor în justiție, în situația în care analiza percepției publice asupra justiției trebuie să cuprindă atât opiniile cetățenilor, ca beneficiari ai justiției, cât şi cele ale reprezentanților sistemului judiciar.

Raportul cu privire la activitatea Judecătoriei Chișinău pe parcursul anului 2023 poate fi vizualizat pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată, pagina web a instanței, la compartimentul „Transparență”, submeniul „Planuri și Rapoarte”.