A A A

Vizita de informare a reprezentanților CEPEJ pentru eficiența justiției

29 Septembrie 2023 | 119

La data de 27 septembrie 2023, în legătură cu vizita de informare a reprezentanților Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a găzduit evenimentul „Suport pentru o evaluare mai bună a rezultatelor eforturilor de reformă judiciară în Parteneriatul Estic” – „Tabloul de Bord al Justiției EaP”, în scopul susținerii procesului de colectare a datelor pentru o înțelegere uniformă a chestionarului prin explicarea metodologiei de evaluare a CEPEJ și a specificațiilor „Justice Dashboard EaP”.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției, reprezentanți ai Judecătoriei Chișinău și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

În urma vizitei, de către reprezentanții Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției, au fost prezentate evaluările și recomandările prin prisma mecanismelor de evaluare existente, fiind discutate și împărtășite experiențe din țări europene cu sisteme judiciare eficiente și transparente, pentru a contribui la identificarea celor mai bune abordări în Republica Moldova.

Astfel, au fost discutate procesele de bază ale instanței de judecată, aspectele relevante legate de activitatea instanței, începând cu parvenirea cererilor în Direcția de evidență și documentare procesuală, până la transmiterea instanțelor competente ierarhic superioare, volumul mare de lucru din motivul dublării dosarului manual cu cel electronic, emiterea a mai multor acte procesuale la examinarea unei cauze, însă rezultatul final în Programul Integrat de Gestionare al Dosarelor se reflectă numai examinarea unei cauze ș.a.