A A A

Vizita elevilor LLMM

29 Noiembrie 2019 | 128

Vineri, 29 noiembrie 2019, elevii clasei a IX-a din Instituția Privată ”Liceul de Limbi Moderne și Management” au efectuat o vizită la Judecătoria Chișinău, însoțiți de directorul adjunct pentru educație Vlad Ana și dirigintele clasei Bulmagă Svetlana. Cu această ocazie, ei au vizitat clădirea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), specializată în materie de insolvabilitate și lichidare, și s-au întâlnit cu Președintele Judecătoriei Chișinău, Țurcanu Radu.

În cadrul vizitei de informare la Judecătoria Chișinău, elevii au fost informați referitor la condiţiile pentru a candida la funcţia de judecător, activitatea instanțelor de judecată din Republica Moldova, modul de înfăptuire a justiției, legislația Republicii Moldova.

De asemenea, elevilor Liceului de Limbi Moderne și Management le-au fost demonstrate compartimentele din structura instituției, sala de ședințe, Direcția de Evidență și Documentare, Arhiva Judecătoriei Chișinău.

Elevii au beneficiat de ghidaj intern, iar Președintele Judecătoriei Chișinău, prezent la eveniment, a răspuns întrebărilor lor, care au fost multe și pertinente.