A A A

Vizita studenților Facultății Economie Generală și Drept a ASEM

21 Septembrie 2021 | 91

La data de 20 septembrie 2021 studenții Facultății Economie Generală și Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova au efectuat o vizită la Judecătoria Chișinău, însoțiți de decanul facultății, Zaporojan Veaceslav, doctor în drept, confererențiar universitar.

Cu această ocazie, ei au vizitat clădirea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), specializată în materie de insolvabilitate și lichidare, inclusiv s-au întâlnit cu conducerea Judecătoriei Chișinău.

În cadrul vizitei la Judecătoria Chișinău, studenții au fost informați referitor la activitatea instanțelor de judecată din Republica Moldova, modul de înfăptuire a justiției, legislația Republicii Moldova și condiţiile pentru a candida la funcţia de judecător, cât și la funcțiile publice din cadrul Judecătoriei Chișinău.

De asemenea, studenților Facultății Economie Generală și Drept le-au fost demonstrate compartimentele din structura instituției, sala de ședințe, Direcția de evidență și documentare, Arhiva, Serviciul administrativ. La fel, au beneficiat de ghidaj intern, iar colaboratorii Judecătoriei Chișinău au răspuns întrebărilor lor, care au fost multe și pertinente.